E-Mediation / Online Konfliktmoderation

Gegevensbeveiliging

vitero Privacybeleid

Met ingang van: juni 2018

Het volgende privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze online content [www.vitero.de] (hierna "Website" genoemd). Wij, vitero GmbH, respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming, met name de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland en de Algemene verordening persoonsgegevens (AVR).

Het volgende privacybeleid is van toepassing op de website van vitero GmbH. Deze website bevat links naar websites van derden (externe links). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. Indien u merkt dat links op onze website verwijzen naar websites waarvan de inhoud de toepasselijke wetgeving schendt, kunt u ons dit laten weten via het e-mailadres info@vitero.de.


1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de zin van artikel 4 (7) AVR is
vitero GmbH
Nobelstr. 15
70569 Stuttgart
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 711 / 686 89 88-0
E-mail: info@vitero.de

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op het adres hierboven of op het e-mailadres: datenschutz@vitero.de


2. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en op welke rechtsgrondslag?

(a) Wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bekijkt, zal de browser welke u gebruikt, automatisch informatie sturen naar de server van onze website. Deze informatie wordt opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Zonder uw tussenkomst wordt het volgende verzameld, tot dit automatisch verwijderd wordt:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • Datum en tijd van de toegang;
 • Naam en URL van het opgevraagde bestand;
 • De website waarvan de toegang plaatsvond (verwijzende URL);
 • Informatie over de gebruikte browser en, indien van toepassing, over het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een soepele verbinding van de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit
 • Zorgen voor veilige en goed werkende IT
 • Adverteren voor eigen webinar-aanbiedingen en de producten van vitero GmbH

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b of f van de AVR. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoelen. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om uw identiteit te achterhalen. Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten op onze website. Verdere details zijn te vinden onder nr. 3 en 5 van deze privacyverklaring.

(b) Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier

Indien u contact opneemt met ons bedrijf zullen persoonlijke gegevens worden verzameld. Indien het contactformulier van de website wordt gebruikt, zijn de aard en omvang van de verzamelde gegevens voor uzelf inzichtelijk. In geval van contact op een andere manier (bijvoorbeeld per e-mail) heeft u in het ons toegestuurde bericht zelf besloten welke type gegevens en in welke mate u ons toestuurt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie en om uw verzoek en de bijbehorende technische administratie te verwerken. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. a en b AVR op basis van uw toestemming vrijwillig verstrekt of om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen. Op uw verzoek worden de verzamelde persoonsgegevens automatisch verwijderd, mits de situatie is opgelost en er geen wettelijke bewaarplicht (art. 6, lid. 1, onder c AVR) bestaat. Het e-mailadres wordt uitsluitend opgeslagen voor correspondentie met u en wordt niet gedeeld met derden.

(c) Deelname aan webinars en online evenementen

Wanneer u zich aanmeldt voor webinars en/of andere online evenementen van ons bedrijf, zullen persoonlijke gegevens worden verzameld. Wanneer u het registratieformulier op onze website gebruikt, worden de aard en de omvang van de verzamelde gegevens weergegeven op het formulier. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie en de bijbehorende vereiste technische administratie. Gegevensverwerking met het oog op deelname aan onze online evenementen vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder (a) en (b) AVR op basis van de toestemming die u vrijwillig geeft of om de deelname die u aanvraagt toe te staan. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden automatisch na uw deelname verwijderd, voor zover u niet geen verder contact wenst en er geen wettelijke bewaarplichten zijn tegen de verwijdering (artikel 6, lid 1, onder c), AVR). Het e-mailadres wordt uitsluitend voor correspondentie met u opgeslagen en wordt niet bekendgemaakt aan derden.

(d) Sollicitaties

U kunt per e-mail contact met ons opnemen over vacatures of bij open sollicitaties. Het doel van het verzamelen van uw gegevens is uitsluitend de verwerking van de sollicitaties, in dit geval de selectie van aanvragers om zo nodig een arbeidsovereenkomst te kunnen afsluiten. In principe worden uw gegevens alleen intern doorgestuurd naar de relevante gespecialiseerde afdelingen en personen binnen ons bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de specifieke sollicitatieprocedure. Elk verder gebruik of doorgifte van uw gegevens aan derden zal niet plaatsvinden. Als we u geen vacante functie kunnen aanbieden, maar uw profiel interessant zou kunnen zijn voor toekomstige vacatures, zullen wij uw sollicitatiegegevens twaalf maanden bewaren, op voorwaarde dat u ons de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de opslag en het gebruik van uw gegevens. U kunt uw sollicitatie op elk moment intrekken als u niet langer geïnteresseerd bent in de functie. Uw sollicitatie zal dan niet langer worden overwogen in het verdere selectieproces van de sollicitant. Na voltooiing van de sollicitatieprocedure, of als u uw sollicitatie wenst in te trekken, worden uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften verwijderd.

(e) Inschrijving en lezen nieuwsbrief

Om een nieuwsbrief van vitero GmbH te ontvangen, zijn zowel uw e-mailadres als uw aanhef (geslacht) en uw achternaam verplicht. Voordat u de nieuwsbrief kunt ontvangen, moet u ons in het kader van de zogenaamde double-opt-in procedure uitdrukkelijk bevestigen dat we de inschrijving voor de nieuwsbrief voor u moeten activeren. Vervolgens ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging en autorisatie waarin u wordt gevraagd op de link in deze e-mail te klikken om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. vitero werkt samen met Newsletter2Go om nieuwsbrieven te verzenden. Voor deze doeleinden worden door Newsletter2Go o.a. de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt, opgeslagen.

Voor meer informatie zie het privacybeleid van Newsletter2Go. We zullen de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld tijdens het aanvragen van de e-mailnieuwsbrief uitsluitend gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief die u uitdrukkelijk heeft aangevraagd. Een verkoop of doorgifte van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief altijd intrekken en u dus afmelden voor de nieuwsbrief.

We bewaren de registratiegegevens zolang ze nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief. De registratie zelf en het verzendadres worden opgeslagen zolang er interesse is in het bewijs van de oorspronkelijk verleende toestemming, meestal maximaal drie jaar in overeenstemming met de verjaringstermijnen voor civielrechtelijke vorderingen.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) en artikel 7 AVR, § 7, lid 2, nr. UWG. De wettelijke basis voor het opslaan van de registratie zelf is ons gerechtvaardigd belang om te bewijzen dat de nieuwsbrief met uw toestemming is verzonden. U kunt de registratie op elk moment annuleren, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een tekstbericht naar de contactgegevens vermeld in punt 1 (bijv. e-mail, fax, brief) is voldoende. Uiteraard vindt u ook in elke nieuwsbrief een afmeldlink.


3. Cookies

We gebruiken sessiecookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat door de respectievelijke servers wordt verzonden, wanneer een website wordt bezocht en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Als zodanig bevat dit bestand een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser sluit. Ze dienen om informatie tijdelijk op te slaan, b.v. voor statistische analyses of voor het beheer van de verbinding tijdens uw bezoek aan onze website.

We gebruiken ook een kleine hoeveelheid permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen) die op uw apparaat blijven staan en ons in staat stellen uw browser te herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf en worden automatisch na een ingestelde tijdsperiode verwijderd. Hun levensduur varieert van één maand tot tien jaar. Op deze manier kunnen we ons aanbod op een gebruiksvriendelijkere, effectievere en veiligere manier presenteren en bijvoorbeeld informatie laten zien die is afgestemd op uw interesses.

Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van cookies, in overeenstemming met artikel 6 lid 1, zin 1, onder f) van de AVR, heeft als doel om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De cookies slaan de volgende gegevens en informatie op, bijvoorbeeld:

 • inloginformatie
 • taalinstellingen
 • ingevoerde zoektermen
 • informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van individuele functies van onze website.

Wanneer het cookie is geactiveerd, krijgt dit een identificatienummer toegewezen; uw persoonlijke gegevens zijn niet gekoppeld aan dit identificatienummer. Uw naam, IP-adres of vergelijkbare gegevens die het mogelijk maken om het cookie aan u te koppelen, worden niet in het cookie opgeslagen. Op basis van het cookie ontvangen we alleen pseudonieme informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze website worden bezocht, welke producten / services worden bekeken, enz..

U kunt uw browser zo configureren dat u van tevoren op de hoogte bent van het instellen van cookies en in individuele gevallen kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten, of om cookies volledig te voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

Mogelijkheid van bezwaar: als u niet wilt dat cookies worden gebruikt of als u bestaande cookies wilt verwijderen, kunt u deze uitschakelen en verwijderen via uw internetbrowser. Meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies is te vinden in de helpteksten voor uw browser of op internet, bijvoorbeeld onder de zoektermen "cookies uitschakelen" of "cookies verwijderen" (instructies voor verwijdering in Microsoft Internet Explorer, in Mozilla Firefox, in Safari, Google Chrome).


4. YouTube

Op onze website gebruiken we het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. Dit is een videoplatform dat het delen van audio- en videobestanden toestaat. De geïntegreerde YouTube-speler maakt verbinding met YouTube zodat de video- of audiobestanden kunnen worden gestreamd en afgespeeld. Het ophalen van een dergelijk video- of audiobestand zorgt er ook voor dat gegevens als verantwoordelijke entiteit naar YouTube worden verzonden. vitero is niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube. Het privacybeleid van YouTube is hier te vinden.


5. Google Analytics

De websites van vitero gebruiken de webanalysedienst van Google Inc. ("Google") om het gebruik van de websites te analyseren: Google Analytics. Hiervoor wordt een cookie geplaatst. Via dit cookie wordt informatie over uw gebruik van deze website gegenereerd (inclusief uw IP-adres), die naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt opgeslagen. De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVR.

Google heeft het Privacy Shield-verdrag tussen de Europese Unie en de VS geaccepteerd en is dienovereenkomstig gecertificeerd. Daardoor verplicht Google zich om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt meer informatie vinden op de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

De websites van vitero gebruiken Google Analytics uitsluitend met de IP-anonimiseringsextensie, zodat verdere verwerking van IP-adressen alleen plaatsvindt in beperkte vorm, om de mogelijkheid tot het herleiden van personen uit te sluiten. Door de IP-anonimisering op deze website kort Google uw IP-adres in binnen de lidstaten van de EU of andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website van vitero samen te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan te bieden. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u akkoord gaat met de verwerking van de gegevens die Google over u heeft verzameld op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel.

In bepaalde omstandigheden kan Google deze informatie aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. U kunt hier meer te weten komen over de beveiligings- en privacybeleid van Google Analytics.

Bezwaar maken: u kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics. Bovendien hebt u de mogelijkheid om een browser plug-in te installeren die wordt aangeboden door Google. Deze is beschikbaar voor verschillende browserversies en kan hier worden gedownload. Als alternatief kunt u Google Analytics met de volgende link deactiveren: Klik hier. Door op de link te klikken, slaat de Google Tag Manager een cookie op uw apparaat op, die Google Analytics-tracking blokkeert. Let op: als uw browser cache gewist is, wordt ook de cookie verwijderd en moet u de tracking opnieuw deactiveren.


6. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een oplossing die wordt gebruikt voor het beheren van een interface via websitetags. Google Tag Manager is een cookie-vrij domein dat geen persoonlijke gegevens verzamelt. De tool dient in plaats daarvan om andere tags te activeren, die onder bepaalde omstandigheden zelf gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot de gegevens van de andere tags. Als een deactivering wordt uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze actief voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. U vindt het gebruiksbeleid voor Google Tag Manager op de volgende link: https://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html

Click here to be excluded from data collection via Google Tag Manager.


7. Google Ads Conversion Tracking

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking. Daarbij plaatst Google Ads een cookie op uw computer als u onze website heeft bezocht via een Google-advertentie. Deze cookies vervallen na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Google Ads-klant bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verkregen via het conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads-klanten die hebben besloten Conversion Tracking te gebruiken. De Google Ads-klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het Tracking-proces, kunt u het plaatsen van een daarvoor vereist cookie weigeren, bijvoorbeeld door een browserinstelling die het automatisch instellen van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt ook cookies uitschakelen voor het bijhouden van conversies door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. U kunt de verklaring van Google over gegevensbescherming voor het bijhouden van conversies hier vinden.


8. Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de verwerking van uw opgeslagen persoonlijke gegevens, het recht om uw toestemming op grond van de wet gegevensbescherming in te trekken, het recht om de persoonlijke gegevens met betrekking tot u in een machinaal leesbaar formaat over te dragen, en het recht op rectificatie (als de opgeslagen gegevens onjuist of niet meer actueel zijn) of het wissen van deze gegevens ("recht om te worden vergeten"). Als in het uitzonderlijke geval wissen van gegevens niet mogelijk is vanwege andere wettelijke vereisten, worden de gegevens geblokkeerd zodat ze alleen beschikbaar zijn voor het wettelijke doel. Bovendien kunt u de verwerking van uw gegevens beperken en bezwaar maken tegen de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder (e) of (f) AVR. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats of uw werkplek heeft waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is.


9. Duur van opslag

Tenzij het tegendeel wordt aangegeven of wordt gecommuniceerd, slaan we alleen persoonlijke gegevens op zolang dit nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken, of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag.

In alle andere gevallen verwijderen we uw gegevens, met uitzondering van die gegevens die we moeten opslaan om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen (bijv. volgens de belastingwetgeving of handelswetgeving). Ze worden vervolgens verwijderd nadat de wettelijke bewaarperiode is verstreken.


10. Recht op intrekking / bezwaarrecht

Voor zover uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen als bedoeld in artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVR, heeft u het recht om overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien, of als het bezwaar tegen direct markerting is. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat wij respecteren zonder de noodzaak om een bepaalde situatie aan te geven. Als u uw recht op intrekking of bezwaar wilt uitoefenen, hoeft u alleen een e-mail te sturen naar datenschutz@vitero.de.


11. Meer informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom geven we u graag informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Vragen kunt u sturen naar datenschutz@vitero.de.

Live e-communicatie met vitero:

 • Eenvoudig en intuïtief gebruik
 • Moderatie mogelijk
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Zeer flexibel en aanpasbaar
 • Data beschermd door servers in Duitsland

Rainer Horn:

"In mijn opinie is vitero de enige software die in staat is klassikale trainingen te vervangen door een virtuele training"

Lees het volledige artikel

News

vitero samenwerking met Blended Communication

De Nederlandse expert op het gebied van samenwerking en communicatie, Blended Communication, heeft de exclusieve rechten voor de distributie van vitero in de BeNeLux verworven. vitero wordt hiermee toegevoegd aan het brede portfolio van software oplossingen van Blended Communication, die deze organisatie naast advies, support en  trainingen biedt.

Lees meer...

vitero praktijkvoorbeeld: Sales training bij de SV SparkassenVersicherung

Sinds enige tijd gebruikt SV SparkassenVersicherung Holding AG Vitero om meer dan duizend verkopers in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen en Rijnland-Palts in korte tijd online te trainen in groepen van ongeveer 30 deelnemers.

Lees meer...

vitero behaalt met Wüstenrot eLearning Prijs

Voor haar eigentijdse kwalificatieprogramma voor managers werd Wüstenrot Bausparkasse AG gezamelijk met vitero GmbH onderscheiden met de e-learning Award 2016 in de categorie „Management training“.

Lees meer...

Blog

Momenteel zijn er geen nieuwsitems.

Jetzt testen!

Jetzt testen!

Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, vitero zu testen und erste individuelle Erfahrungen mit unserer Software zu machen.

vitero Testsitzung

Sie möchten mit anderen eine virtuelle Sitzung in vitero erleben und die zahlreichen Möglichkeiten zur Durchführung von effektiven Online-Sessions kennenlernen?

vitero authentisch einsetzen

Wir führen mit Ihrem Unternehmen einmalig eine authentische maximal 90-minütige virtuelle Sitzung durch.

vitero pilotieren

Bevor Sie vitero dauerhaft einführen, können Sie vitero für drei Monate mit unserer professionellen Unterstützung und Beratung nutzen.

Sie haben Fragen? Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl?
Rufen Sie uns einfach ganz unverbindlich an:

+49 (0) 711 / 686 89 88 - 0